Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Rouwcenter Segers crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 054 33 17 64     24/7


Iliano Coppens geboren te Jette op 13 januari 2021 overleden te Jette op 1 februari 2021

Iliano
Coppens
geboren te Jette
op 13 januari 2021
overleden te Jette
op 1 februari 2021