Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Rouwcenter Segers crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 054 33 17 64     24/7


Wagenpark

Voor het vervoer en transport van overledenen wordt een onderscheid gemaakt tussen “ceremonievervoer” of “functioneel” vervoer.

Voor het ceremonievervoer hebben wij de beschikking over erkende Cadillac lijkwagens.

Lijkwagen begrafenisondernemer: Rouwcenter Segers
Lijkwagen begrafenisondernemer: Rouwcenter Segers
Ceremonievervoer Rouwcenter Segers
Ceremonievervoer Rouwcenter Segers

Lijkkoets met paarden

Ook kunnen wij zorgen voor een authentieke lijkkoets getrokken door 2 of 4 paarden.

Lijkkoets met paarden
Lijkkoets met paarden

Functionele lijkwagen

Voor berging en transport van overledenen, bv bij een thuisoverlijden, of bij overlijden in een rust- en verzorgings-instelling of ziekenhuis waar geen mortuarium beschikbaar is wordt een functionele lijkwagen gebruikt die discreter in het straatbeeld is en hiervoor specifiek werd aangepast.

Functionele discrete wagen voor overledenentransport
Functionele discrete wagen voor overledenentransport