Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Rouwcenter Segers crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 054 33 17 64     24/7


Hoeveel kost een uitvaart?

Kosten voor een uitvaart zijn soms moeilijk in te schatten zonder dat ze concreet werden besproken. Verschillende aspecten beïnvloeden de totaalprijs. Enkele van deze aspecten zijn b.v. kerkdienst, begrafenis of crematie, gemeente of stad van overlijden, drukwerk, bloemen, de kist, de koffietafel / rouwmaaltijd, advertenties in kranten e.d.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden en vervolgens kunnen wij u een perfecte kostenraming geven op basis van de keuzes dewelke u hebt gemaakt.

Is cremeren of begraven duurder ?

Het is een algemene misvatting dat een crematie altijd goedkoper is dan een begrafenis. Cremeren kan wel degelijk duurder uitvallen dan begraven omdat er meer administratieve en logistieke kosten bijkomen.

Wat met alle instanties die ik moet na een overlijden?

De aangifte van overlijden, afspraken met gemeente, begraafplaats, parochie, crematorium e.d. wordt door ons voor u in orde gebracht. Wij zorgen ook steeds voor de nodige uittreksels uit de overlijdensakte (dit zijn de officiële bewijsstukken van het overlijden van uw dierbare) Er zijn echter heel wat instanties dewelke u zelf in kennis dient te stellen van het overlijden zoals o.a.

Financiële instellingen van de overledene

Aangifte van Nalatenschap (binnen de 4 maanden na het overlijden sedert 1 augustus 2012)

Opzoeken of er een testament is bij een notaris of ergens anders.

Mutualiteit dient verwittigd te worden

Verwittigen dienst pensioenen (indien een pensioen van de Rijksdienst voor pensioenen, beter gekend als pensioen “van de Zuidertoren” wordt deze automatisch verwittigd door de dienst bevolking van de gemeente of stad waar de overledene zijn woonplaats had.

Werkgever dient verwittigd te worden.

Voor zelfstandigen dient accountant, kruispuntbank en ondernemingsnummer, sociale kas en diensten van BTW en belastingen verwittigd te worden e.a.

Er zijn ook nog andere diensten en nutsvoorzieningsbedrijven die dienen verwittigd te worden zoals: Telefoon, GSM, TV, Internet, electiciteit, gas, water voor afsluiten of overdracht van contract.

De auto-motoverzekering: dit kan via uw makelaar of rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij. Nummerplaten dienen teruggezonden te worden.

Verzekeringspolissen zoals o.a. levensverzekering, brand, familiale, groepsverzekering e.a.

Domiciliëringen op bank, leningen, leasemaatschappijen,

Lidmaatschappen en abonnementen

Uitkeringen zoals o.a; arbeidsongeval, invaliditeitsvergoeding, kinderbijslag, beroepsziekte

U ontvangt steeds van ons een uitgebreide informatiebrochure betreffende het voorgaande.

Zie ook op www.begrafenissenkohinoor.be

Kan ik in een andere stad of gemeente begraven worden?

Een persoon mag begraven worden in de stad of gemeente waar hij gedomicilieerd is of waar hij is overleden. Indien een overledene in een andere stad of gemeente wil begraven worden kan dit meestal op voorwaarde dat er een extra taks voor niet-inwoners betaald worden soms nog uitgebreid met de verplichting om een concessie aan te kopen. De modaliteiten hieromtrent verschillen van stad tot stad en gemeente tot gemeente.

Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren?

Ja, dit is mogelijk, u dient hiervoor een eigenhandig geschreven aanvraag voor te leggen. Lees hierover meer in de rubriek crematies.

Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin uitstrooien of begraven?

Ja, indien de tuin uw eigendom is (indien niet moet u een schriftelijke toestemming bekomen van de eigenaar).

Wat is een columbarium?

Een columbarium is een nis op de begraafplaats waar de asurn in geplaatst kan worden, meestal in een muur of kolom, steeds afhankelijk van de infrastructuur van de betrokken begraafplaats. Een nis in het columbarium kan –indien aangekocht- voor meerdere asurnen dienst doen.

Wat is een urnenveld?

Is hetzelfde principe als een columbarium met dit verschil dat deze zich in de grond bevinden en iets individueler zijn. Kan ook aangekocht worden met de bedoeling hierin meerdere urnen te plaatsen.

Wat is een concessie?

Is een perseel grond aangekocht voor een bepaalde duurtijd op de begraafplaats dienende voor de begraving van één of meerdere overledenen of voor de bijplaatsing of begraving van een urne van één of meerdere personen. De duurtijd van de aangekochte concessie is afhankelijk van de reglementering van de gemeente of stad.

Wat is een wilsbeschikking?

Dit is een document dat u voor u persoonlijk kan laten opstellen bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar u woont en waarin uw laatste wil i.v.m keuze van begraven of crematie geregistreerd wordt. Deze wilsbeschikking wordt bij elk overlijden opgevraagd door de begrafenisondernemer. Men is dan ook bijgevolg wettelijk verplicht zich te houden aan de inhoud van deze wilsbeschikking wat betreft begraven of cremeren van de overledene.

Hoeveel dagen klein verlet kan ik opnemen?

Verwantschap 1ste graad:

Echtgenoten, samenwonenden, kinderen en ouders hebben recht op 3 dagen (tussen de periode van overlijden en de dag van de begrafenis).

 Verwantschap 2de graad:

Kleinkinderen, achterkleinkinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, grootouders.

  • Niet-inwonend bij overledene:

1 dag (dag van de begrafenis)

  • Inwonend bij overledene:

2 dagen ( tussen de periode van overlijden en dag van de begrafenis).