Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Rouwcenter Segers crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 054 33 17 64     24/7


Emma Van Britsom née à Jette le 6 juin 1929 décédée à Roosdaal le 9 janvier 2019

Emma Van Britsom
née à Jette
le 6 juin 1929
décédée à Roosdaal
le 9 janvier 2019